ANG GABING BAGO AKO MAORDINAHANG PARI

• Nobyembre 30, 2016 • Mag-iwan ng Puna

PAMILYA AT EUKARISTIYA

• Nobyembre 16, 2015 • Mag-iwan ng Puna

VOW OF CHASTITY

• Hulyo 2, 2015 • Mag-iwan ng Puna

ANG PAGMAMAHAL NI TATAY

• Hunyo 18, 2014 • Mag-iwan ng Puna

Salamat Sa Pagtugon Mo (Israel C. Cruz, SSS)

• Hunyo 17, 2014 • Mag-iwan ng Puna

BOKASYON

• Mayo 6, 2014 • 2 mga puna

Puso

• Pebrero 14, 2014 • Mag-iwan ng Puna