Palaspas: pagbubukas ng puso at pakikilahok sa paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo

Dalawang taon na rin akong nakikibahagi ng pagbabas sa mga palaspas sa aming parokya kapag sumasapit ang Linggo ng palaspas (Passion Sunday). Maraming mga tao ang talagang winawagaswas ang kanilang mga dalang palaspas, hindi sila aalis sa kanilang lugar hanggat hindi nila nakikitang basang-basa na ito. Pati ako ay basang-basa na rin. Ano nga ba … Continue reading Palaspas: pagbubukas ng puso at pakikilahok sa paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo

Advertisements