“MAKATI ANG DILA”

“Makati ang dila,” ito ang sinasabi nating sa taong tsismosa, iyon bang hindi mapigilan ang sariling hindi isiwalat ang kwento na dapat ay sarilinin nya lang.  Kadalasan pa nga, lalapitan ka niya, at sasabihing: “narinig mo na ba ang latest? Sa ating dalawa lang to ha. Alam mo ba si…” pero ang tutoo pala ay kalat na ang balitang ito sa buong barangay dahil sa taong makati ang dila.  Talaga yatang hindi natin mapigilan ang pagsisiwalat ng mga balitang ito dahil nagdudulot ito ng kasiyahan, ang pag usapan ang kahinaan ng ibang tao.

Maria at Zacarias, dalawang karakter sa kasaysayan ng kapanganakan ng Emanuel.  Dalawang karakter na makati rin ang mga dila.  Makati ang dila sa pagbabahagi ng kagandahang loob ng Diyos na kanilang naranasan mismo. Hindi narinig sa iba, sila mismo ang nakaranas.

Si Maria pinapurihan ang Diyos, (sabi pa nga ay hindi lang sinabi, inawit pa) dahil sa mga kahanga-hangang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay.  Pagpupuri at pasasalamat ang namutawi sa kanyang dila at labi, kahit na binago ng Diyos ang plano ng kanyang buhay.  Mayruon mang pangamba, ngunit ang pag ‘OO’ pa rin sa kagustuhan ng Diyos ang binitawan.  Matapos nito, siya pa ay nagpuri at nasumbulat ang kanyang Magnificat.

My soul magnifies the Lord And my spirit rejoices in God my Savior; Because He has regarded the lowliness of His handmaid; For behold, henceforth all generations shall call me blessed; Because He who is mighty has done great things for me, and holy is His name; And His mercy is from generation to generation on those who fear Him. He has shown might with His arm, He has scattered the proud in the conceit of their heart. He has put down the mighty from their thrones, and has exalted the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich He has sent away empty. He has given help to Israel, his servant, mindful of His mercy Even as he spoke to our fathers, to Abraham and to his posterity forever.
My soul magnifies the Lord
And my spirit rejoices in God my Savior;
Because He has regarded the lowliness of His handmaid;
For behold, henceforth all generations shall call me blessed;
Because He who is mighty has done great things for me,
and holy is His name;
And His mercy is from generation to generation
on those who fear Him.
He has shown might with His arm,
He has scattered the proud in the conceit of their heart.
He has put down the mighty from their thrones,
and has exalted the lowly.
He has filled the hungry with good things,
and the rich He has sent away empty.
He has given help to Israel, his servant, mindful of His mercy
Even as he spoke to our fathers, to Abraham and to his posterity forever.

Si Zacarias pinapurihan ang Diyos, dahil sa kabutihan ng Diyos na maaring mangyari sa kanyang buhay.  Mula sa pagiging imposibleng mangyari, ito ay naging posible.  May pag aalinlangan, kaya pansamantalang binawian ng dila ng Diyos, ngunit ng kanyang nakita na posible pala, ang unang sumambulat sa kanyang dila ay pangalan ng kanyang anak na ‘Juan’ na nangangahulugang ang ‘Diyos ay mabuti.’  Ang kanya namang pangalang Zacarias ay nangangahulugang ‘ang Diyos ay laging nakaka-alala.’ At ang kanyang asawa, na Elizabeth ang pangalan ay nangangahulugang ‘Ang Diyos ay punung-puno ng biyaya o pangako sa Diyos.’ Kung titignan ang kanilang pamilya ay tunay na biniyayaan ng Diyos. Kaya ganun na lamang ang pagpupuri ni Zacarias sa mga biyayang ito.

Blessed be the Lord, The God of Israel; He has come to His people and set them free. He has raised up for us a mighty Saviour, Born of the house of His servant David. Through His holy prophets He promised of old That He would save us from our enemies, From the hands of all who hate us. He promised to show mercy to our fathers And to remember His holy Covenant. This was the oath He swore to our father Abraham: To set us free from the hands of our enemies, Free to worship Him without fear, Holy and righteous in His sight All the days of our life. You, My child shall be called The prophet of the Most High, For you will go before the Lord to prepare His way,  To give his people knowledge of salvation By the forgiveness of their sins. In the tender compassion of our Lord The dawn from on high shall break upon us, to shine on those who dwell in darkness And the shadow of death, And to guide our feet into the way of peace. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning. is now, and will be forever.
Blessed be the Lord,
The God of Israel;
He has come to His people and set them free.
He has raised up for us a mighty Saviour,
Born of the house of His servant David.
Through His holy prophets He promised of old
That He would save us from our enemies,
From the hands of all who hate us.
He promised to show mercy to our fathers
And to remember His holy Covenant.
This was the oath He swore to our father Abraham:
To set us free from the hands of our enemies,
Free to worship Him without fear,
Holy and righteous in His sight
All the days of our life.
You, My child shall be called
The prophet of the Most High,
For you will go before the Lord to prepare His way,
To give his people knowledge of salvation
By the forgiveness of their sins.
In the tender compassion of our Lord
The dawn from on high shall break upon us,
to shine on those who dwell in darkness
And the shadow of death,
And to guide our feet into the way of peace.
Glory to the Father,
and to the Son,
and to the Holy Spirit.
As it was in the beginning.
is now, and will be forever.

Tayo kaya ano ang madalas nating bigkasin? Ano ang madalas lumabas sa ating mga labi na tinutulak ng dila? Tsismis ba ng mga mga kahinaan ng iba? Mga pait at galit sa iba? Bakit hindi natin tularan sina Maria at Zacarias, ginamit ang kakatihan ng dila sa pagpupuri at pasasalamat sa Diyos.  Subukan natin, wala namang mawawala.

Advertisements

EUKARISTIYA AT SI MARIA

Ang simbahan ng Sta. Cruz ay kilalang kilala bilang eukaristikong komunidad.  Ito ang nagiging sentro ng iba’t – ibang eukaristikong paghubog sa mga tao at pag samba sa Banal na Sakramento.  At ang titular ng ating simbahan at Nuestra Senora del Pilar ng Maynila.  Napakaganda.  Isang eukaristikong komunidad na kasama si Maria.  Tunay na ang Eukaristiya at si Maria ay magka ugnay at hindi mapaghihiwalay.

Una, nang ibalita ni anghel Gabriel na si Maria ay magdadalang tao lalang ng Espiritu Santo, siya man ay nabigla at may takot na naramdaman.  Tumugon pa rin siya ng OO.  Ang pag oong ito ay naging parte ng kasaysayan ng kaligtasan.  Ang Salita ay naging si Hesus.  Nang nakabayubay si Hesus sa krus. Si Maria ay tahimik na nasa paanan ng nakapakong anak.  Muli na naman siyang tumugon sa Ama ng OO.  Masakit ang makita ng isang ina ang kanyang anak na nahihirapan ngunit si Maria ay nagpaubayang mangyari nawa ang nais ng Diyos Ama sa kanyang Anak.  At dito isinilang ang  simbahan mula sa banal na puso ni Hesus na kanilang sinibat ay dumaloy ang dugo.  Si Eba ay sumuway at humindi sa kagustuhan ng Ama at nabago at nasira ang plano ng Diyos sa tao, ngunit ang pag OO ni Maria ang siyang nagpanumbalik ng ganda mula sa pangit na plano.  Ang kanyang pag oo ang muling nagbuo ng relasyon ng Diyos at ng tao.

Sa paanong paraan tayo tumutugon ng pag OO sa Diyos ?  Ang pag OO na may kasamang tiwala at pananampalataya.  Hindi ba’t ganito rin ang ating tinutugon tuwing bago natin tanggapin ang Banal na Sakramento.  Sumasagot tayo ng AMEN.  Ang AMEN na pakahulugan ay OO naniniwala ako, sumasampalataya ako na ang tatanggapin ko ay tunay na katawan at dugo ni Hesus.  Hinahayaan ko na ang katawan at dugo Niya ang manuot sa aking kalooban, upang ang kalooban Niya ang masunod sa aking buhay.

Ikalawa, si Maria ang sinasabing tabernakulo.  Ang unang tabernakulo sa kasaysayan.  Ano po ba ang tabernakulo ? Tama po kayo, dito iniimbak ang Banal na Sakramento.  Si Maria ang naging tabernakulo ng Banal na Sakramentong si Hesus, hindi man nakikita pa ng mga mata  nuong pinagbubuntis niya si Hesus, ngunit ito ay nakilala ng kanyang pinsang si Elizabeth ng siya ay dumalaw dito.  Hindi lang si Elizabeth, ganun din ang nasa sinapupunan niyang si Juan Bautista.  Ito ay lumukso sa tuwa.  Nang mag engkuwentro ang dalawang magiging ina.

Sa ating buhay, tayo rin ba ay nagiging tabernakulo ng Banal na Sakramento ? Matapos nating tanggapin si Hesus sa anyong tinapay at ating nilunok, saan kaya siya papunta sa ating katawan ? nagiging banal din bang imbakan ng Banal na Sakramento ang ating katawan ?  O pagkatanggap natin ay tila baga wala namang epekto.  Balik pa rin tayo sa dating ugaling madamot, hindi marunog kumilala ng kapwa, tsismosa, at iba pa.

Ikatlo, ang salitang Ekaristiya, ay galing sa salitang griyegong Eukaristien – na may pakahulugan ng pasasalamat.  Matapos ang pagtatagpo nina Maria at Elizabeth, siya ay sinabing umawit ng isang himno. Ang Magnificat.  Ang awit ng pasasalamat at pagpupuri.  : ‘’Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking Espiritu, sa aking Diyos na tagapag ligtas.’’

Sa tuwing tayo ba ay nagsisimba?  Ano ang laman ng ating puso?  Kaya ba tayo ay nagsisimba dahil alam nating kapag humingi tayo ng grasya sa Diyos sa pamamagitan ng pag simba, ito’y ibibigay niya? O dahil nagsisimba tayo dahil nagpapasalamat tayo sa mga pangit at magagandang nangyayari sa buhay natin?  Hindi man natin naiintindihan bakit ganitong trahedya ang nangyayari sa atin, nasasabi pa rin nating Salamat sa Diyos.  Nawalan ng tahanan. Salamat sa Diyos.  Nawalan ng kabuhayan. Salamat sa Diyos.  Nagkaruon ng malubhang karamdaman. Salamat sa Diyos. Nakakaramdam ng mga paninira ng kapwa kahit na tama ang iyong ginagawa. Salamat sa Diyos. Nangulila sa pagkawala ng minamahal. Salamat sa Diyos. Ang Eukaristiya ay tunay na selebrasyon ng buhay, ng pasasalamat. Pag papasa ng alamat. Pagpapasa ng alamat ng pagkakaruon lagi ng pag asa sa buhay. Patuloy na aasa dahil nandyan ang Eukatisya.  Salamat.

At Panghuli, ang Eukaristiya ay nagpapa alala sa atin ng nakaraan at buong pag asang umasam sa hinaharap. Ang pangakong magandang bukas sa atin ng Diyos.  Katulad ni Maria, lagi niyang inaala ang mga kabutihan ng Diyos na ginawa sa kanya.  Ang pakikisalamuha ng Diyos sa kanya sa anyo ng kanyang anak na si Hesus. Nang itinatag ang huling hapunan, nasabi ni Hesus : gawin ninyo ito bilang pag aala ala sa akin. At ito ay ating ipinagpapatuloy. Si Maria  man ay hinahamon tayo na tumulad sa kanyang buong pusong pag sunod, nang nawika niya, ‘’gawin ninyo ang ano mang ipag uutos niya…’’ nang may kasalan sa Cana. Na nagsasabi rin sa ating, kung kaya niyang ang tubig ay maging alak. Wala ring duda na ang tinapay at alak ay kaya ring gawin ng kanyang anak na tunay na katawan at dugo.

http://www.google.com.ph/imgres?q=EUCHARIST+AND+MARY&um=1&hl=fil&sa=N&biw=1024&bih=595&tbm=isch&tbnid=6qi-E-H-Dh66WM:&imgrefurl=http://unbornwordoftheday.com/category/the-eucharist/&docid=cG_0whX9wBRQRM&imgurl=htt

Nang itinatag ni Hesus ang Banal na Eukaristiya, wala duon si Maria.  Ngunit si Maria ang pumalit sa kanyang anak ng ito’y pumanik na sa langit, siya ang nagpalakas ng loob sa mga unang Kristiyano.

Nuong araw ang ating patron na Birhen del Pilar ay nandito nakaluklok sa sangtuaryo, dito sa gitna, ngunit nang dumating ang mga Blessed Sacrament Fathers at Brothers, siya ay nailipat ng lugar, sa gawing kaliwa ko, sa mga may debosyon sa mahal na ina, nawa’y maunawaan natin na mas nanaiisin niyang ang kanyang anak ang siyang nasa gitna at maging bida.  Bawa’t matagumpay na anak, sa likuran nito ay isang tahimik na inang sumusuporta. Gayundin sa ating mahal na inang Maria, sa tuwing tayo ay nagdiriwang ng Eukaristiya, siya ay kasa kasama natin.  Laging nakamasid, hindi lang nakamasid, nakatungtong pa sa pilar, na marahil nagsasabing ‘’kahit nasaan ako tanaw na tanaw kita… hindi ako ang bida, itong anak kong si Hesus na aking tangan tangan ang siya ninyong sambahin. ‘’

Tunay na ang Eukaristiya at si Maria ay magkaugnay.  Dahil hindi puedeng mapaghiwalay ang Ina sa kanyang Anak.

Hayaan ninyong tapusin ko ang pagninilay na ito sa isang awitin :

Sa’yong tugon nagsimulang lahat.

Pagsilang ng pag-ibig na wagas.

Ang kaganapan ng katauhan ng Diyos pangakong Manunubos.

Ngayon kami sa’yo’y tumutugon sa tawag ng paggunita ng ayon.

Samba’t pagpugay, buhay niyang alay, sa piling mo, Inang Maria.

Samahan mo kami sa bawat araw.

Patungo sa iyong Anak na si Hesus.

Ipanalangin mo kaming mga aba.

Ngayon at kailanman aming Ina. Amen…

Assumption of Mary

Ipinagdiriwang ngayon ng buong simbahan ang kapistahan ng Pag-aakyat kay Maria (katawan at kaluluwa) sa langit.  Ang kapistahang ito ay hindi makikita at mababasa sa Banal na Biblia.  Ito ay isang Dogma ng simbahan, na dapat sampalatayaan ng lahat ng Katoliko.  Si Maria ay kinilalang reyna ng langit at lupa bilang kapalit sa kanyang buong pusong pagtugon na maging parte ng kasaysayan ng kaligtasan ng Diyos sa tao.  Dahil kay Maria ay Diyos ay pumasok sa kasaysayan ng tao, kung saan ang Diyos ay naging tao at naging katulad natin maliban sa kasalanan.

Nawa’y maging inspirasyon nating lahat si Maria, sa tamang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos sa buhay natin.  Nawa’y sa pagdating ng tamang sandali sa buhay natin at malagutan tayo ng hininga, tayo man ay ipanik at sunduin ng Diyos sa Kanyang Kaharian: “Kay tagal kitang hinintay, tapat at pinakamamahal kong anak…pasok ka sa ating tahanan…Welcome home

O Maria, aming pinakamamahal na Ina at Reyna, patuloy mo nawa kaming ipanalanging mga makakasalanan ngayon at kung kami’y mamatay. Amen.