Ang Pagpapaliwanag at Pagpapalalim sa Misteryo ng Banal na Santatlo sa mga Tindero at Tindera sa Palengke ng Divisoria

PANIMULA: Ano ang mas matimbang sa iyo? Ano ang mas pinipili mo? Ano ang mas mahalaga sa iyo?             Bilang isang tindera at tindero ng mga gulay, isda at karne, ang timbangan ang siyang pinakamahalagang instrumento sa pagtitinda.  Ang timbangan ang siyang nagbibigay ng tamang datos (nawa’y nasa tamang ayos ang timbangan ninyo, at hindi … Continue reading Ang Pagpapaliwanag at Pagpapalalim sa Misteryo ng Banal na Santatlo sa mga Tindero at Tindera sa Palengke ng Divisoria

Advertisements