ANONG “MERON” SA KAISIPAN NI JUAN DELA CRUZ

May kasabihang makikilala mo ang isang tao sa paraan ng kanyangpag-iisip.Pagsasalita sa kanyang mga iniisip. Pagsasakilos sa kanyang mga sinasalita.At ang pagsasakilos na ito ay nagbubunga ng paghuhusga ng ibang tao sa kanyang layon bilang isang tao.Ngunit ano nga ba ang isang tao?Ang pagiging isang Pilipinong palaisip?Ngunit kung isasama ko ang isang Pilipino sa ibang tao ng ibang nasyon, paano ko makikilala ang isang Juan dela Cruz?Marahil sa kanyang panlabas na kaanyuan (labas), maari ring sa kanyang paraan ng pag-iisip (loob), o dili kaya sa kanyang mabuting ugali at asal na kusang lumalabas (diwa).

Ngunit ang Juan na ito ay patuloy na naghahanap ng kanyang pagkakakilanlan – sa labas, sa loob at sa diwa man.Maraming mga salik ang kay Juan ay nakakapag buo ng kanyang pag-iral o kanyang pagiging meron. Ito ay maaring sa kasaysayan, kultural, nasyonal o mismong kanyang personal.Ang pinagbubukalan ng kaisipan ng isang Juan ay ang kanyang karanasan, saloobin at pananampalataya.Angkaranasan – tila lahat ng nangyayari ay may kadahilanan, wala ng aksidenteng pagkakataon dahil may kadahilanang umiiral.Hanggang sa sobrang liit ang tingin niya sa sarili dahil sa tao lamang daw siya: mahina at limitado sa lahat ng bagay. At nakatingin sa hinaharap nang may konting panghihinayang.(“Nangyayari ang lahat ng kahirapang ito kasi may dahilan ang Diyos…mahirap ako kasi wala akong pinag-aralan, ito lang ang alam ko…sana kasi may kakayahan ako…”)Ang kanyang saloobin – na pinag uugatan niya ng napakatinding pag-asa (“ Hindi bale, okay lang ito, darating din ang panahon giginhawa rin ako…”) at ito ay nakaugat sa kanyangpananampalataya – na sa Diyos ay ang lahat ipinagkakatiwala.(“Panginoo, kaawan mo po ako, ikaw na po ang bahala sa akin…”)

Ang Pilosopiyang Pilipino ay nakabatay din sa kanyang pagnanais na maging malaya. Ngunit ang katanungan ay ito: Paano magpapalaya ang isang Pilosopiyang hindi naman tunay na malaya?Ang Pilosopiyang ito ay patuloy na umiiral mula pa sa mga unang bayani ng lahi ni Juan – sina Rizal, Bonifacio at iba pa na nagkamit ng kalayaan sa kanilang kakaibang mapilosopiyang kaisipan at pamamaraan.Ngunit ang kasagutan ay hindi pa tayo tunay na malaya.Hindi malaya sa kahirapan sa iba’t ibang pamamaraan.Hindi ba’t umaasa tayo na ang Pilosopiya ang siyang makakatulong sa tao na masagot ng maayos at may katuturan ang mga suliranin ng buhay?

Ang mga Pilipino, kasabay ng paghahanap ng kanyang pagkakakinlanlan ay patuloy na naglalakbay sa pagsasaliksik ng katotohanan.Nag-iisip, naghahanap, nagmamasid, nagmumuni-muni, nagtatanong – na ilan lamang sa mga paraan ng pamimilosopiya tungo sa katotohanan.Isang ubos lakas na naghahanap at nagmamahal sa katotohanan.Ngunit ang katotohanang ito ay nakakasakit. Kung ganito ang katotohanan, hahanapin pa kaya ito ni Juan?O dili kaya ang ibinubunga nito ay pagkakawatak-watak ng pamilya ni Juan kaysa pagsasabuo nito?Ano nga ba ang natatago sa katotohanan? Tayong mga anak ni Juan ay patuloy na naglalakbay at naghanap na hindi nawawalan ng pag-asa.Ang pag-asang ito ay ating pinanatilisa ating mga isip. At pinagbubukalan nito ay ang ating mga karanasan, saloobin at panananampalataya.At kung gagamitin natin ang mayamang Pilosopiyang kaisipang Pilipino, tiyak na ang kaunlaran ay susulong tungo sa tunay na katotohanang ating hinahanap. At ano nga ba ang meron sa kaisipan ni Juan dela Cruz? Walang iba kundi ang pagiging meron kakayahang mag-isip ng may lalim.At sana lang sa bandang huli ating mabuo ang ating layon bilang tao at masagot ang kadahilan ng pag iral natin bilang Pilipino sa ating pamimilosopiya o malalim na pag – iisip.

Advertisements