Alam ninyo po ba kung ano ang Virtue of Prudence? P-R-U-D-E-N-C-E po. Prudence po.

Ilang Linggo na rin kaming (mga brothers ko sa seminary at ka group ko sa proyektong ito – Br. Jon at Br. Ronel) pagala gala at nangagalap ng mga karanasan ng iba’t ibang tao ayon sa virtue of Prudence.  Ang aming matatapos na documentary video ay aming ipapalabas sa aming klase, sa subject naming Virtues sa San carlos Seminary.  Maraming mga tao ang aming nakapanayam (doctor, professor, lawyer, store manager, radio dj, newscaster at mga ordinaryong tao) ang hindi kayang ibigay ang kahulugan ng Prudence…huli na ng kanilang malaman na ito pala ay kanilang ginagawa, katambal ng tamang pag dedesisyon tungo sa tamang aksyon.

Patuloy pa ring kumakalap ng iba pang makakapanayam, at nawa’y sa bandang huli kami mang kumakapanayam ay mahamon at mabago tungo sa magandang ugaling ito (Prudence). Maraming salamat sa mga taong hindi naging maramot sa pag bahagi ng kanilang karanasan at panahon. Mabuhay kayo.

Advertisements