Tala ng Pasko

Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagpapakita ng batang Jesus sa tatlong hari na naghandog ng iba’t ibang regalo sa Kanya. Popular ang kapistahang ito sa tawag na Three Kings.

imagesSa kapistahang ito, ang tala(bituin) ang nagsilbing bida:  Una,ito  ang daan upang ang Diyos at ang tao ay magtagpo.  Dahil sa talang kuminang, nagpakita ang Diyos (ang batang Jesus) sa tao (tatlong hari).  At ang tao naman ay tumugon sa pamamagitan ng paghahandog sa Diyos ng kanilang mga handog. Ito ang hiwaga ng Pasko, ang pag abot ng Diyos sa tao at ang pagtugon ng tao sa Diyos.  Ang pagkakatawang tao ng Diyos katulad natin, maliban sa kasalanan.  Sa pang araw araw nating pamumuhay, ang Diyos ay patuloy na nagpapakita at nagpaparamdam ng Kanyang pagmamahal sa mga simple at ordinaryong pamamaraan.  Ngunit maraming pagkakataon na hindi natin ito nakikita at nararamdaman.

starofbethlehem2

Ikalawa, ito ang naging daan upang magpanibago ng daan ang tao.  Matapos makita ang batang Jesus dahil sa tala, ang tatlong hari ay lumihis ng daan.  Tayo man kapag ating namalasan ang Diyos, tiyak na mag iiba tayo ng landas patungo sa kabanalan at hindi na muli pang babalikan ang dating nakagisnang daan at pamumuhay.

Ngayong Linggo na ito, marami na sa atin ang magtatanggal at magtatabi ng mga Christmas decorations (kahit na ang panahon ng kapaskuhan ay magatapos pa sa susunod pang Linggo – Pagbibinyag kay Jesus), nawa’y ang diwa at liwanag ng Pasko ay huwag nating maitabi, maikahon, at malagay lang sa bodega, kundi ang ito ay patuloy natin pagliwanagin, dahil ang liwanag ni Jesus ang siyang magdadala sa atin patungo sa Kanya at magpapanibago ng ating buhay.

Advertisements