PAGTITIPON – TAWAG NG MISA

Ang ating pagtitipon ay nag bubunga ng pagkakaisa.  Sa pagkanta ng pambungad na awit, tayo ay nagiging isang tinig. Magkakaiba man at hindi magkakakilala, ngunit tayo ay umaawit ng iisa. Ang ating pagtitipon sa misa ay pakahulugan lamang na ating pinapahalagahan ang pagdarasal ng sama-sama. Kahit ang pangsalukuyang mundo natin ay inaayayahan tayong maging isa, … Continue reading PAGTITIPON – TAWAG NG MISA

Advertisements