ANG PASKO AT ANG EUKARISTIYA DULOT SA ATIN AY PAG ASA AT LIGAYA.

Maligayang Pasko, ito na naman ang naririnig nating mga pag bating namumutawi sa mga labi ng bawat isa. Sa pagbating ito, tunay na nababakas sa mukha ng bawat isa ang kaligayahan. Maligaya tayo dahil naging tao ang Diyos. Maligaya tayo dahil ang Diyos na ito ay hindi nanatili sa langit, siya ay naging ‘Emmanuel,’ ang Diyos ay sumasa atin, nasa ating piling. Tunay na ito ang pinakadahilan kung bakit tayo patuloy na nagiging maligaya. Makalipas ang mahigit dalawang libong taon, ang Diyos ay hindi nagtatapos sa Kanyang pagsilang, pakikisalamuha sa mga tao, pagkamatay, at muling pagkabuhay.

Si Hesus ay patuloy ang pag iral sa Kanyang Banal na Eukaristiya. Ang Pasko at Eukaristiya, parehong kahulugan, parehong ating ipinagdiriwang. Nuong unang Pasko, si Hesus ay isinilang sa isang abang sabsaban (kainan ng mga hayop) sa lugar ng Betlehem (galing sa salitang Hebreo na nangangahulugang ‘bahay ng tinapay’). Nagpakita Siya sa mga tao, sa mga pastol, sa mga paham o hari. (mahihirap man o mayayaman). Sa Eukaristiya, si Hesus ay patuloy na nagpapakita sa atin sa anyong tinapay, ang pagkaing nagbibigay buhay. Sa Eukaristiya Si Kristo ay nag aanyaya, nagpapakita at walang itinatangi sa lahat.


Marami ang patuloy na naghahanap sa Kanya, ngunit marami rin ang nabibigo. Napakahirap nga namang makita si Hesus sa gitna ng kadiliman dulot ng hidwaan, kaguluhan at paghihirap. Napakahirap Siyang makita sa lipunang puno ng pang-aabuso, pandaraya, kasinungalingan, pagkagahaman at kawalang hustisya. Napakahirap hanapin si Hesus sa watak-watak na pamilya. Ngunit kapag sumasapit ang ganitong panahon ng kapaskuhan, tayo ay patuloy na umaasa at nangangarap.

Alam nating sa gitna ng mga kadilimang ating nararanasan, naruruon ang Diyos, ang bituing kumikinang na gagabay sa atin papunta sa Kanya. Sa gitna man ng kahirapan at kagutuman, ang Eukaristiya ang siyang papawi ng lahat ng ito. Kung nasaan ang pag – asa, naruon ang ligaya, naruon ang Pasko, naruon ang Emmanuel sa Eukaristiya. Pasko at Eukaristiya dulot sa atin ay pag asa at ligaya.
Isang maligaya at punong-puno ng pag asang Pasko po sa ating lahat.

Advertisements