Muling pagkabuhay na pananampalataya

Punung-puno ang simbahan ng mga tao, abala ang lahat, panay ang pagpasok at paglabas ng mga tao sa simbahan, hindi mahulugan ng karayom, ang haba ng pila ng mga nais makumpisal. Nagsisikan na makahalik sa krus, lahat nais magpenitensya sa mga simpleng pamamaraang alam nila.  Ito ang ilan lamang sa mga naobserbahan kong ginawa ng mga kababayang kong Katoliko sa simbahan ng Sta. Cruz, sa Sta. Cruz, Maynila (nagkaruon ako ng pagkakataon na makapag serve sa mga gawain sa simbahang ito nitong nakarang Huwebes Santo hanggang Linggo ng Pagkabuhay). 

Ngunit nakakalungkot ng ipagdiwang na ang Easter Vigil ay malaki ang nabawas sa mga nagsimba nitong mga nakaraang araw.  Marahil napagod na sa kakalakad at kalilipat patungo sa iba’t-ibang simbahan upang manalangin at magsakripisyo.  Pinakamaraming tao sa simbahan nuong Byernes Santo.  Hanggang paunti ng paunti ang nababawas na mga nagsisimba habang lumalapit sa Pasko ng Pagkabuhay.  Nakakalungkot dahil ang pananampalataya ng mga Katoliko ay napapako rin sa Byernes Santo.  Tunay na pinahahalagahan natin ang paghihirap.  Pinahahalagahan natin ang pagsasakipisyo.  Marahil katambal na ito ng ating pinahahalagahan.  Ngunit hindi natin nalalaman na ang Pasko ng Pagkabuhay ang pinakamataas at sentro ng ating pananampalataya.  Mas mahalaga pa ito sa Pasko ng Kapanganakan ni Kristo.  Kung walang Pagkabuhay ni Kristo marahil wala rin tayong sinasampalatayaang Kristo. 

Nawa’y huwag tayong manatiling nakatuon sa paghihirap, kundi ang pag asang dulot ng Paskong ito.  Si Kristo ay hindi nanantiling nakapako sa Krus.  Si Kristo ay hindi nanatiling nakahimlay sa kanyang libingan.  Si Kristo ay muling nagkaruon ng muling pagkabuhay.  Tayo man ay dapat na tumuon lagi sa ating muling pagkabuhay, sa ating tagumpay sa pag harap sa mga problema.  Ang Pasko ng Pagkabuhay ay dulot sa atin ay liwanag, pag asa at pagmamahal.  Aleluya! Si Kristo ay muling nabuhay! Aleluya! Maligayang Pasko ng Muling Pagkabuhay ni Kristo!

 

 

 

Advertisements