Assumption of Mary

Ipinagdiriwang ngayon ng buong simbahan ang kapistahan ng Pag-aakyat kay Maria (katawan at kaluluwa) sa langit.  Ang kapistahang ito ay hindi makikita at mababasa sa Banal na Biblia.  Ito ay isang Dogma ng simbahan, na dapat sampalatayaan ng lahat ng Katoliko.  Si Maria ay kinilalang reyna ng langit at lupa bilang kapalit sa kanyang buong pusong pagtugon na maging parte ng kasaysayan ng kaligtasan ng Diyos sa tao.  Dahil kay Maria ay Diyos ay pumasok sa kasaysayan ng tao, kung saan ang Diyos ay naging tao at naging katulad natin maliban sa kasalanan.

Nawa’y maging inspirasyon nating lahat si Maria, sa tamang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos sa buhay natin.  Nawa’y sa pagdating ng tamang sandali sa buhay natin at malagutan tayo ng hininga, tayo man ay ipanik at sunduin ng Diyos sa Kanyang Kaharian: “Kay tagal kitang hinintay, tapat at pinakamamahal kong anak…pasok ka sa ating tahanan…Welcome home

O Maria, aming pinakamamahal na Ina at Reyna, patuloy mo nawa kaming ipanalanging mga makakasalanan ngayon at kung kami’y mamatay. Amen.

Advertisements