Pagpapalalim sa Lukas 12: 8 – 12

(Dahil ngayong araw na ito ay aking kaarawan, naatasan akong magbahagi ng pagninilay sa aming community mass)

Marahil naging bahagi kayo ng malakas na pagtawa ng marinig ninyo ang mga kwento ito: Unang senaryo, nagpaligsahan ang isang Muslim, Budhista at Kristiyano.  Ang kompetisyon ay pagtalon sa mataas na gusali kasabay ng pagbanggit ng kanilang kinikilalang diyos.  Nauna ang Budhista, ang sigaw ay Budha. Patay. Sumunod ang Muslim, ang Allah ang isinigaw. Buhay. Panghuli ang Kristiyano, sigaw ay Kristo, ng malapit ng lumagpak sa lupa, Allah na ang binanggit. Buhay.  Ikalawang senaryo, may isang lalaking nangumpisal sa isang pari. Ang kanyang kinumpisal: “Padre, patawarin mo po ako dahil ang dami ko ng napatay, dahil sila’y naniniwala kay Kristo…ikaw ba padre, nanininwala ka kay Kristo?” “Si Kristo ba? Sino yon?” ang mabilis na sagot ng pari.  Ito ay ilan lamang sa ginagawa nating katatawanan ngunit sa totoo lang ito’y may laman. Ito ay mga kwento ng pagtalikod sa Diyos sa gitna ng mga banta ng seguridad at buhay na ating nararanasan.

Sa ebanghelyong ating narinig ngayon, tayo ay tinatawagan sa dalawang bagay: Una, Ang pagkilala sa Diyos Anak.  Ang malaman ang kanyang presensya kasabay nito ay ang kanyang kapangyarihan.  Isang paghabambuhay na pagtanggap kay Hesus na Siya ay Diyos.  Hindi tatalikod sa kanya sa kahit anong banta ng panganib at problemang nararanasan. Ikalawa, Ang pagkilala sa Espiritu Santo.  Kasabay ng pagkilala sa Kanya, maiiwasan ang magkasala laban sa Kanya. Ano nga ba ang mga kasalanan sa Espiritu, ang ilan sa mga ito ay kawalan ng pag asa, panlalamig sa pakikipag ugnayan sa Diyos at marami pang iba. Sa Ebanghelyo ngayon, litaw na litaw na ang pagkakasala sa Banal na Espiritu ay ang pagtalikod at hindi pagkilala kay Hesus.  Dahil si Hesus ay nagtataglay ng Banal na Espiritu. Ito ang Espiritung kasama niya sa kanyang pagkakatawang tao, sa kanyang pampublikong gawain at misyon. Ang Diyos Ama, Ang Espiritu Santo at Siya mismo ay iisa.  Kapag naiisip mo ang Espiritu Santo, hindi maaring hindi mo maiisip si Kristo ay ang Diyos Ama.

Ang Espiritu Santo ay maraming kalakip na kaloob na mga handog o regalo. Isang halimbawa nito’y ang regalong buhay sa akin.  Ang tatlumput dalawang taong lumipas ay tunay na regalong handog ng Diyos.  Sa tuwing magpapalit ang bagong taon sa buhay ko, anong sarap na balikan ang nakalipas na mga karanasan, tunay na nanduon ang Diyos, kasa-kasama sa mga magaganda at lalong mas matindi sa mga panahon ng kabiguan.  Ang regalong ito’y libreng bigay at kaloob. Nararapat lamang na ito’y mapasalamatan, sa pamamagitan ng pagbabahagi nito sa iba.  Sabi nga sa commercial ng Nescafe sa telebisyon tayo ay tinatanong: “Ikaw para kanino ka bumabangon?”  O anong saklap ang buhay ng isang tao kung wala siya nitong pinag-aalayan. Ang lahat ay nabubuhay at patuloy na nangangarap dahil alam niyang ang buhay at may kahulugan at may pinag aalayan.

Ngayong araw ding ito, ating pinagdiriwang ang kapistahan ni Santa Teresa ng Avila.  Isang matapang na babae na umayon sa kagustuhan ng Espiritu Santo at siya ay kumilos tungo sa  pagbabago sa Order ng mga Karmelita. Tayo ay kanyang hinahamon na tunay na pagsikapang marating ang perpeksyon, ang pinakamataas na antas ng buhay kabanalan at panalangin.  Nawa’y mamutawi rin sa ating mga labi: Huwag mangamba. Huwag mabalisa, huwag mabahala. Ang lahat ng bagay ay lumilipas. Hindi nagbabago ang Diyos. Sa pagtitiyaga ang lahat ay makakamtan. Ang Diyos ay sapat na. Amen.

Advertisements