Muling Pagkabuhay ni Kristo, dulot ay pag asa at pagpapanibago

Buhay na buhay na naman ang lahat ng simbahan nitong mga nakaraang araw, punung puno ng mga mananampalataya, marami ang nakapila sa kumpisalan, labas masok ang mga tao sa iba’t ibang simbahan bilang kanilang sakripisyo, visita iglesias, daan ng krus, lahat nais magsakrispisyo, lahat nais makagawa ng mga bagay na kalugod lugod sa Diyos.

Image

Kagabi ipinagdiwang sa lahat ng simbahan ang Easter vigil, ika nga eh, the mother of all vigils. Mula sa kadiliman at katahimikan, nagliwanag at napuno ng kasiyahan ang bawat simbahan, hudyat ng pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ngunit nakakalungkot, dahil malaki ang nabawas sa mga nagsimba kumpara nitong mga nakaraang araw. Marahil napagod na sa kakalakad at kalilipat patungo sa iba’t-ibang simbahan upang manalangin at magsakripisyo. Pinakamaraming tao sa simbahan nuong Byernes Santo. Hanggang paunti ng paunti ang nababawas na mga nagsisimba habang lumalapit sa Pasko ng Pagkabuhay. Nakakalungkot dahil ang pananampalataya ng mga Katoliko ay napapako rin sa Byernes Santo. Tunay na pinahahalagahan natin ang paghihirap. Pinahahalagahan natin ang pagsasakipisyo. Marahil katambal na ito ng ating pinahahalagahan. Ngunit hindi natin nalalaman naImage ang Pasko ng Pagkabuhay ang pinakamataas at sentro ng ating pananampalataya. Mas mahalaga pa ito sa Pasko ng Kapanganakan ni Kristo. Kung walang Pagkabuhay ni Kristo marahil wala rin tayong sinasampalatayaang Kristo.

At ang akin ding panalangin, ngayong ipinagdiriwang ng lahat ng Kristiyano ang kapuskahang ito, ang mga kababayan natin nasalanta ng mga bagyo, lindol at ibang kalamidad, ay muling makabangon, muling magkaruon ng pag asa sa nabuhay na Kristo. Siya ay muling nabuhay para iangat ang antas ng ating buhay.

Nawa’y huwag tayong manatiling nakatuon sa paghihirap, kundi ang pag asang dulot ng Paskong ito. Si Kristo ay hindi nanantiling nakapako sa Krus. Si Kristo ay hindi nanatiling nakahimlay sa kanyang libingan. Si Kristo ay muling nagkaruon ng muling pagkabuhay. Tayo man ay dapat na tumuon lagi sa ating muling pagkabuhay, sa ating tagumpay sa pag harap sa mga problema. Ang Pasko ng Pagkabuhay ay dulot sa atin ay liwanag, pag asa at pagmamahal. Aleluya! Si Kristo ay muling nabuhay! Aleluya! Maligayang Pasko ng Muling Pagkabuhay ni Kristo!

Advertisements