San Lorenzo Ruiz ng Maynila

O San Lorenzo Ruiz ng Maynila, ngayong ipinagdiriwang naming mga kababayang mong Pilipino ang kapistahan mo sa araw na ito.  Nawa’y maging huwaran ka namin ng tunay na pagsunod sa Diyos. Iyong sinabi: Isa akong Katoliko at buong pusong tinatanggap ang kamatayan para sa Panginoon, kung ako man ay may sanlibong buhay, lahat ng iyon ay iaalay ko sa Kanya.”  Tulungan mo nawa kaming maging matatag sa pananampalataya sa Diyos. Hindi bibitiw hanggang sa kamatayan.

O San Lorenzo Ruiz ng Maynila, ipanalangin mo nawa ang aming bayang Pilipinas sa mga kalamidad na aming nararanasan. Ang tangan mo nawang rosaryo ng Inang Maria ang aming maging sandata na maging matatag at hindi bumitiw sa aming pananampalataya sa Diyos sa gitna ng mga unos na aming kinakaharap. Amen.

San Lorenzo Ruiz ng Maynila, ipanalangin mo ang mga kababayan mong Pilipino…

Advertisements