Panahon na naman ng Adbyento. Handa ka na ba?

Nitong nakaraang lingo, naging abala kaming mga seminarista sa paglalagay ng mga Christmas decors sa iba’t ibang parte ng aming seminaryo, mayruong nag ayos sa refectory, sa chapel, sa receiving area, at sa mga pintuan naming. Sobrang abala ang lahat, talagang lumabas ang mga creative side ng lahat. Pati ang advent wreath ay dinamitan ng mga sariwang dahon, at nailagay na rin ang apat nitong kandila.

 

Ano nga ba ang Adbyento? Ang Adbyento ay panahon ng pag asa at kagalakan sa paghihitay sa pagdating ni Kristo. Ang pagdating na ito ay tatlong uri. Unang pagdating, ay ang pagdating ni Kristo nung Siya ay ipinanganak, ang Kanyang Incarnation, ang pagkakatawang tao ng Salita. Ito ay nangyari mahigit dalawang libong taon na ang nakararaan. Ang ikalawang pagdating naman, ay pagdating ni Kristo sa takdang panahon, kung saan Siya ay darating ng buong kaluwalhatian, huhusgahan ang sanlibutan. Ito ay mangyayari sa hinaharap. Hindi ba’t sa sa mga kantang naririnig natin sa panahon ng adbyento ay patungkol sa pagtawag kay Kristo na Siya ay dumating na. Ang ikatlong pagdating ni Kristo ay sa anyo ng misteryo, ito ay kasalukuyang nagyayari na, sa mga sakramentong ating ipinagdiriwang, sa mga simbolo at tanda ng mga sakramento. Lalung-lalo na sa Banal na Eukaristiya, inaalala natin ang misteryo ni Kristo, ating inaalala ang Kanyang unang pagdating at inaasahan ang Kanyang muling pagdating.

Nawa’y sa apat na linggong ginagawa nating paghahanda, mapuno tayo ng paghahandang nakatuon kay Kristong darating at hindi lamang sa mga paghahandang panlabas, ngayong panahon ng adbyento, tayo ay ina anyayahan ng simbahan na maging handa. Ihanda ang sarili sa pagdating ni Kristo, ang Siyang may kaarawan sa araw ng Pasko. Ngunit ang panghahandang ito ay gawin nawa nating mas malalim, hindi lamang sa paglalagay ng parol, pag tatayo ng Christmas tree, o ano pa man, bagkus, linisin at ihanda ang pusong pagsisilangan ni Kristo. Halina Hesus, Halina…

Advertisements