San Lorenzo Ruiz ng Maynila

O San Lorenzo Ruiz ng Maynila, ngayong ipinagdiriwang naming mga kababayang mong Pilipino ang kapistahan mo sa araw na ito.  Nawa’y maging huwaran ka namin ng tunay na pagsunod sa Diyos. Iyong sinabi: Isa akong Katoliko at buong pusong tinatanggap ang kamatayan para sa Panginoon, kung ako man ay may sanlibong buhay, lahat ng iyon ay iaalay ko sa Kanya.”  Tulungan mo nawa kaming maging matatag sa pananampalataya sa Diyos. Hindi bibitiw hanggang sa kamatayan.

O San Lorenzo Ruiz ng Maynila, ipanalangin mo nawa ang aming bayang Pilipinas sa mga kalamidad na aming nararanasan. Ang tangan mo nawang rosaryo ng Inang Maria ang aming maging sandata na maging matatag at hindi bumitiw sa aming pananampalataya sa Diyos sa gitna ng mga unos na aming kinakaharap. Amen.

San Lorenzo Ruiz ng Maynila, ipanalangin mo ang mga kababayan mong Pilipino…

Advertisements

2 thoughts on “San Lorenzo Ruiz ng Maynila

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s