O Sakramentong Mahal, O Sakramentong Banal

O SACRAMENT MOST HOLY O SACRAMENT DIVINE ALL PRAISE AND ALL THANKSGIVING BE EVERY MOMENT THINE ... Para sa aming mga Religious ng Blessed Sacrament Congregation ang dasal na ito ay aming pinag ninilayan sa araw-araw. Matapos tanggapin si Kristo sa Kanyang Eukaristiya,patuloy ang aming pagsamba sa Kanya sa pamamagitan ng pagdarasal sa harap ng Banal na Sakramento....
Para sa aming mga Relihiyoso ng Kapisanan ng Banal na Sakramento, ang aming buhay ay patuloy na nagkakakulay at nagkakaruon ng kahulugan sa pang araw araw na pagdarasal at pinagninilay sa walang hanggan pagmamahal ng Diyos sa anyong tinapay. Ang pagkaing nagbibigay buhay...kung sino man ang tumanggap at kumain at walang kagutuman magpakailanman.

Advertisements

2 thoughts on “O Sakramentong Mahal, O Sakramentong Banal

  1. mervyn perez

    ang ating pagbubulay-bulay sa hiwaga ng Eukaristiya ay magkakaroon lamang ng tunay na bunga kung atin ring makikita ang pagka-naririto ni Hesus sa ating kapwa. Ang mga nangangailangan at mahihirap, biktima ng pang-aapi at mga nilimot na ng lipunan ay tunay ngang kabahagi ng iisang Katawan ni Kristo na ating tinatanggap at sinasamba. nawa atin rin Siyang purihin sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa kaanib sa iisang katawang mistiko ni Kristo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s